Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017
Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP).

ECHA/NA/17/10
(neautorizovaný preklad skrátenej informácie ECHA do slovenského jazyka)
Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Helsinki 28. apríla 2017 - Spoločnosti musia pred uvedením na trh primerane klasifikovať, označiť a zabaliť svoje nebezpečné chemické látky a zmesi.

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP). To znamená ukončenie prechodného obdobia pre označovanie zmesí. Ak stále máte na svojich regáloch výrobky s etiketami podľa požiadaviek predchádzajúcej legislatívy, musíte sa teraz uistiť, že výrobky už nie sú uvedené na trh, alebo sa musia znova klasifikovať a opätovne označiť v súlade s nariadením CLP.

Účelom klasifikácie a označovania nebezpečných chemických látok a zmesí je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a životného prostredia, ako aj voľný pohyb látok, zmesí a produktov. Je založená na globálnom harmonizovanom systéme, ktorý bol dohodnutý v OSN.

Zoznámte sa s požiadavkami nariadenia CLP a implementujte ich. Národné asistenčné pracoviská vám môžu pomôcť s otázkami týkajúcimi sa vašich povinností podľa nariadenia CLP.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/-/chemical-products-with-old-labels-off-the-shelves-by-1-june-2017

Ďalšie informácie

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification