Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Inšpektori začali kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí

Kontroly sa začali v januári 2018 v rámci projektu na presadzovanie právnych predpisov REACH-EN-FORCE-6 (REF-6). Celkovo sa na projekte zúčastní 31 európskych krajín.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Vplyv 11-tej adaptácie na technický a vedecký pokrok
Vplyv 11-tej adaptácie na technický a vedecký pokrok

Draft 11-tej adaptácie na technický a vedecký pokrok (ATP) nariadenia CLP/GHS (Nariadenie (EC) č. 1272/2008) bol zverejnený a zaslaný na pripomienky Svetovej obchodnej organizácii.

11-te ATP by malo vstúpiť do platnosti ešte v roku 2017 a nadobudnúť právnu účinnosť 18 mesiacov neskôr.

Hlavné body 11th ATP:

1) Tabuľka 3.1 Prílohy VI nariadenia CLP bude kompletne vymenená.
2) Tabuľka 3.2 vychádzajúca z kritérií Prílohy VI Smernice 67/548/EEC bola vymazaná s účinnosťou od 1 júna 2017.

11-te ATP môže vyžadovať zmeny / úpravy v prípade Vašich produktov - označovanie, KBÚ a rozšírené KBÚ.


Ďalšie informácie
Link EC Europa.eu ATP 11

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification