Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Inšpektori začali kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí
Inšpektori začali kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí

Kontroly sa začali v januári 2018 v rámci projektu na presadzovanie právnych predpisov REACH-EN-FORCE-6 (REF-6). Celkovo sa na projekte zúčastní 31 európskych krajín.

ECHA/NR/18/09
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinki 20. februára 2018 - Kontroly v členských štátoch EÚ a EHP zistia, či klasifikácia a označenie zmesi zodpovedá informáciám uvedeným v karte bezpečnostných údajov pre zmes.

Členské štáty môžu do svojich inšpekcií zahrnúť aj ďalšie moduly. Dodatočné moduly zahŕňajú: výnimky týkajúce sa požiadaviek na označovanie a balenie, povinnosť uplatňovať harmonizovanú klasifikáciu a označovanie (CLH), osobitné požiadavky nariadenia CLP pre kvapalné kapsle pracieho detergentu (LLDC) a autorizáciu a označovanie biocídnych výrobkov.

Modul REF-6 o biocídnych výrobkoch je prvý projekt spoločne realizovaný fórom pre výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov a podskupinou fóra pre reguláciu biocídnych výrobkov (BPRS). Tento modul je tiež prvým projektom presadzovania, na ktorom sa BPRS zúčastňuje - podskupina bola založená v marci 2017.

Projekt REF-6 bol prijatý na konci roka 2016. Inšpekčné činnosti budú pokračovať aj v roku 2018. Správa o výsledkoch inšpekcií bude k dispozícii v štvrtom štvrťroku roku 2019.

Základné informácie
Fórum koordinuje rôzne projekty na presadzovanie právnych predpisov, pričom jedným z hlavných projektov je projekt REACH-EN-FORCE (REF), ktorého cieľom je harmonizácia presadzovania v každom členskom štáte a kontrola súčasnej úrovne dodržiavania osobitných povinností uložených priemyslu nariadeniami REACH, CLP a PIC.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/inspectors-begin-controls-of-classification-and-labelling-of-mixtures

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification