Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie Ekotox info Hodnotiaci report 2015: Vyhľadávanie kľúčových medzier údajov pre látky vzbudzujúce potenciálne obavy
Hodnotiaci report 2015: Vyhľadávanie kľúčových medzier údajov pre látky vzbudzujúce potenciálne obavy

ECHA/NI/16/01 - V 2015 ECHA zamerala svoje dokumentačné hodnotiace aktivity na látky, ktoré sú najdôležitejšie pre ľudské zdravie a životné prostredie

Helsinki, 13 január 2016 - Celkom 22 laboratórií bolo identifikovaných, ako schopné vykonávať tieto štúdie. Odhaduje sa, že pre rok 2016, 2018 a 2020, by mohli tieto laboratóriá dodať nasledovné rozsahy EOGRTS so základným štúdijným dizajnom: 88-114, 94-122 a 101-131 resp.. Pokiaľ ide o dizajn plných štúdií, rozsahy sú 44-57, 49-63 a 61-79 na príslušné roky.

V porovnaní s podobnou štúdiou v roku 2012, celosvetová kapacita laboratórií schopných vykonávať EOGRTS sa zvýšil. Štúdia bola vyvolaná nedávnou zmenou požiadaviek na informácie podľa nariadenia REACH, kde EOGRTS nahradila predchádzajúcu dvojgeneračnú štúdiu reprodukčnej toxicity.

Koncový bod usmernenia agentúry ECHA na reprodukčnú toxicitu bol zodpovedajúcim spôsobom aktualizovaný. To opisuje kritériá pre štúdium dizajnu EOGRTS.

​Ďalšie informácie

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/survey-finds-laboratory-capacity-available-for-conducting-eogrts

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification