Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie
Aktualne informácie
   Počet zobrazených 
21 Otázky a odpovede ECHA Q&A Streda, 30 August 2017
22 Jedna nová látka bola pridaná do zoznamu kandidátov a niekoľko záznamov bolo aktualizovaných Utorok, 18 Júl 2017
23 Usmernenia pre látky vo výrobkoch boli aktualizované Štvrtok, 29 Jún 2017
24 Ďalšie presadzovanie autorizácie a registrácie sa blíži už v roku 2019 Štvrtok, 29 Jún 2017
25 Inšpektori REACH zistili, že nie všetky spoločnosti spĺňajú požiadavky na autorizáciu Štvrtok, 29 Jún 2017
26 Výbor SEAC prijal obmedzujúce návrhy týkajúce sa štyroch ftalátov a TDFA v sprejoch používaných verejnosťou Štvrtok, 29 Jún 2017
27 MSC jednomyseľne súhlasí s tým, že bisfenol A je endokrinný disruptor Štvrtok, 29 Jún 2017
28 Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017 Utorok, 02 Máj 2017
29 Šesť stanovísk prijatých Výborom pre biocídne výrobky Utorok, 02 Máj 2017
30 Zoznam účinných látok v rámci hodnotiaceho programu bol aktualizovaný Utorok, 02 Máj 2017
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>
Stránka 3 z 20

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification