Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Projekt kontroly dodržiavania povinností REACH pre látky vo výrobkoch

Cieľom pilotného projektu je určiť úroveň a dôvody nedodržiavania a zvýšiť informovanosť o povinnostiach. Obzvlášť sa budú kontroly zameriavať na dodávateľov spotrebných výrobkov.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie
Aktualne informácie
   Počet zobrazených 
21 Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017 zavádza zmenu limitných hodnôt expozície na pracovisku (OEL) pre šesť chemických látok Pondelok, 20 Február 2017
22 162 látok bolo vybraných pre preverenie možných regulačných opatrení Štvrtok, 09 Február 2017
23 Štyri nové látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy doplnené do Kandidátskeho zoznamu Streda, 18 Január 2017
24 Chemická bezpečnosť pracovníkov je cieľom budúceho EÚ projektu presadzovania Streda, 11 Január 2017
25 Posledná výzva na predbežnú registráciu Vašich chemických látok v nízkych hmotnostiach Pondelok, 28 November 2016
26 ECHA navrhuje deväť látok pre autorizáciu Pondelok, 21 November 2016
27 Prioritizácia v rámci programu SCP - ďalší kandidáti: NPEs, triklozán, PFASs Štvrtok, 27 Október 2016
28 Prepracovanie návrhu kritérií pre látky narúšajúce endokrinný systém (EDCs) Štvrtok, 27 Október 2016
29 Zmeškali Ste Deň akcionárov? Piatok, 03 Jún 2016
30 Správa potvrdzuje zlepšenie bezpečnosti v Európe Piatok, 03 Jún 2016
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>
Stránka 3 z 19

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification