Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie
Aktualne informácie
   Počet zobrazených 
31 Všetky známe látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy sú v riešení Utorok, 02 Máj 2017
32 Nováčik na trhu? Jednajte teraz do 31. mája a získajte ďalší rok na prípravu vašej registrácie Utorok, 02 Máj 2017
33 Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017 zavádza zmenu limitných hodnôt expozície na pracovisku (OEL) pre šesť chemických látok Pondelok, 20 Február 2017
34 162 látok bolo vybraných pre preverenie možných regulačných opatrení Štvrtok, 09 Február 2017
35 Štyri nové látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy doplnené do Kandidátskeho zoznamu Streda, 18 Január 2017
36 Chemická bezpečnosť pracovníkov je cieľom budúceho EÚ projektu presadzovania Streda, 11 Január 2017
37 Posledná výzva na predbežnú registráciu Vašich chemických látok v nízkych hmotnostiach Pondelok, 28 November 2016
38 ECHA navrhuje deväť látok pre autorizáciu Pondelok, 21 November 2016
39 Prioritizácia v rámci programu SCP - ďalší kandidáti: NPEs, triklozán, PFASs Štvrtok, 27 Október 2016
40 Prepracovanie návrhu kritérií pre látky narúšajúce endokrinný systém (EDCs) Štvrtok, 27 Október 2016
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>
Stránka 4 z 20

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification