Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie
Aktualne informácie
   Počet zobrazených 
41 Zmeškali Ste Deň akcionárov? Piatok, 03 Jún 2016
42 Správa potvrdzuje zlepšenie bezpečnosti v Európe Piatok, 03 Jún 2016
43 Verejná konzultácia o návrhu harmonizovanej klasifikácii a označovania pre glyfozát Piatok, 03 Jún 2016
44 Povinnosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek Piatok, 03 Jún 2016
45 ECHA stabilizovala usmernenie dva roky pred REACH hraničným termínom 2018 Pondelok, 14 Marec 2016
46 REACH 2018: Pracujme spolu na zdieľaní údajov a ich nákladov Pondelok, 14 Marec 2016
47 Kontroly súladu v roku 2015 - zameranie na látky, na ktorých záleží najviac Piatok, 15 Január 2016
48 Hodnotiaci report 2015: Vyhľadávanie kľúčových medzier údajov pre látky vzbudzujúce potenciálne obavy Piatok, 15 Január 2016
49 Princípy zdieľania údajov REACH vyjasnené Piatok, 15 Január 2016
50 Nové konzultácie pre harmonizovanú klasifikáciu a označovanie Utorok, 05 Január 2016
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>
Stránka 5 z 20

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification