Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie
Aktualne informácie
   Počet zobrazených 
51 Aktualizované pokyny pre látky vo výrobkoch Utorok, 05 Január 2016
52 Aktualizácia na zozname látok potenciálne podliehajúcich kontrole zhody Utorok, 05 Január 2016
53 Nadchádzajúce lehoty na podanie žiadosti o povolenie Únie pre biocídne výrobky Utorok, 05 Január 2016
54 MSC podporuje stanovisko väčšiny o zaradení HDDA na zoznam kandidátov Utorok, 05 Január 2016
55 Výbor pre biocídne výrobky prijme 14 stanovísk čím sa celkový počet stanovísk prijatých v roku 2015 zvýši na 50 Utorok, 05 Január 2016
56 Mnoho spoločností stále nespĺňa svoje registračné povinnosti Utorok, 05 Január 2016
57 SEAC dospel k záveru v prípade troch návrhov na obmedzenie a troch žiadostí o povolenie Utorok, 05 Január 2016
58 RAC dospel k záveru ohľadne obmedzenia metanolu Utorok, 05 Január 2016
59 Päť nových látok SVHC bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok Piatok, 18 December 2015
60 ECHA konzultuje 11 látok, ktoré majú byť navrhnuté pre autorizáciu Piatok, 20 November 2015
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>
Stránka 6 z 20

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification