Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie
Aktualne informácie
   Počet zobrazených 
71 Pripravte sa na posledný termín registrácie chemických látok Štvrtok, 25 Jún 2015
72 Registrujúci sú vyzvaní na prehodnotenie informácií o reprodukčnej toxicite Streda, 17 Jún 2015
73 Boli pridané 2 nové SVHC látky Utorok, 16 Jún 2015
74 Aprílový Newsletter publikovaný - teraz máte možnosť komentovať jeho obsah Streda, 13 Máj 2015
75 Nový príklad spotrebiteľskej expozície má pomôcť spoločnostiam byť v súlade s REACH Streda, 13 Máj 2015
76 Editor na súhrn údajov o prípravku (SPC) bol aktualizovaný Utorok, 24 Marec 2015
77 Hodnotenie 48 chemických látok začína už v roku 2015 Piatok, 20 Marec 2015
78 Výročná hodnotiaca správa agentúry ECHA bola zverejnená Štvrtok, 05 Marec 2015
79 Prieskum európskej komisie Piatok, 20 Február 2015
80 Opýtajte sa agentúry ECHA na záležitosti týkajúce sa žiadostí o autorizáciu Piatok, 30 Január 2015
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>
Stránka 8 z 20

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification