Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie
Aktualne informácie
   Počet zobrazených 
81 ECHA prioritizuje CMR látky pre kontrolu rizik Štvrtok, 22 Január 2015
82 Predkonfigurovaný IUCLID 5 je k dispozícii pre zadanie žiadostí o autorizáciu Štvrtok, 22 Január 2015
83 Nová verzia ePIC IT - nástroja je k dispozícií Pondelok, 12 Január 2015
84 Šesť nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) bolo pridaných do Kandidátskeho zoznamu a jeden vstup bol aktualizovaný Štvrtok, 25 December 2014
85 Webové stránky pre registračný termín REACH 2018 sú pripravené Piatok, 17 Október 2014
86 ECHA zverejnila praktickú príručku pre nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR) Štvrtok, 09 Október 2014
87 Oficiálny zoznam podľa článku 95 pre biocídy zverejnený na stránkach ECHA Štvrtok, 09 Október 2014
88 New web platform available on adverse effects of chemicals Piatok, 26 September 2014
89 Easily accessible trade data on hazardous chemicals now available Piatok, 26 September 2014
90 ECHA calls for a new round of comments on the reproductive toxicity of acetochlor Piatok, 26 September 2014
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>
Stránka 9 z 20

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification