Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Projekt kontroly dodržiavania povinností REACH pre látky vo výrobkoch

Cieľom pilotného projektu je určiť úroveň a dôvody nedodržiavania a zvýšiť informovanosť o povinnostiach. Obzvlášť sa budú kontroly zameriavať na dodávateľov spotrebných výrobkov.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie
Aktualne informácie
   Počet zobrazených 
81 Aktualizované pokyny pre testovanie mutagenity Utorok, 19 August 2014
82 Nový eGuide pre karty bezpečnostných údajov a expozičné scenáre je k dispozícii na webovej stránke agentúry ECHA Utorok, 19 August 2014
83 Spoločnosti mimo EÚ, ktoré sa podielali na programe EÚ o biocídoch, budú uvedené v zozname o biocídnych účinných látkach a dodávateľoch Utorok, 19 August 2014
84 Nový praktický sprievodca pre medziprodukty bol zverejnený Utorok, 01 Júl 2014
85 Ekotoxinfo : ECHA - Výbor pre biocídne výrobky prijíma stanoviská k deviatim účinných látkam Štvrtok, 26 Jún 2014
86 EkotoxInfo: ECHA - Kandidátsky zoznam rozšírený o 4 nové SVHC látky Utorok, 24 Jún 2014
87 EkotoxInfo - obmedzenia použitia - 1,4-dichlórbenzén Piatok, 20 Jún 2014
88 6. ATP k nariadeniu CLP bolo uverejnené v oficiálnych novinách EÚ dňa 6. júna. Piatok, 20 Jún 2014
89 EkotoxInfo 03.06.2014 Streda, 04 Jún 2014
90 EkotoxInfo: 9. ECHA Stakeholder's Day Štvrtok, 29 Máj 2014
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>
Stránka 9 z 19

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification