Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
EN
  • Online Registrations

Announcement

ATTENTION! Karty bezpečnostných údajov31 May 2018 is the final deadline for substances in range of 1 - 100 tonnes per year. Remaining time:
FacebookTwitterGoogle

Actual info

Call for companies to continue their SIEF cooperation after the deadline

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Read more...
Consider the REACH legislation for the EU's success?
 
Are you ready for CLP requirements for mixtures from 1.6.2015?
 
Conferences
Conferences

 

Conference REACH 2013

 

 REACH Conference 2013 in Bratislava was held for the seventh time (December 2-4,2013) combining lecturers and participants from different sectors of industry, authorities, experts and other stakeholders.

Lectures presented you can find below:

Day 1Day 2Day 3

 REACH & CLP State of the Art

Temenuzhka POPOVA, European Commission

 ECHA support for downstream users and SMEs

Laura WALIN, ECHA

 

 Follow-up on 2013 registration

Javier SÁNCHEZ, ECHA

 CLP & REACH Legislation Review & Further Development

Temenuzhka POPOVA, European Commission

 Health Risk Assessment & REACH — DNELs, DMELs

Martin MURÍN, Ekotoxikologicke centrum

 REACH Implementation— EU Chemical Industry View

Jean-Christophe DEWART, CEFIC

 SVHCs—Status

Martin Murín, Ekotoxikologické centrum

 Environmental Protection in a Production Plant vs REACH

Martina KUBÁŇOVÁ, Ekotoxikologicke centrum

 REACH Registration Legal Consequences

Temenuzhka POPOVA, European Commission

 SVHC & Authorization—Challenges for DUs

Jan MERVART, Deza

 REACH IT, IUCLID, CHESAR

Jan HOLOMEK, Reach Spektrum

 REACH Registration—Main Registrant-Dossier, Test Proposals...

Jan HOLOMEK, Reach Spektrum

 Authorization Process—Metals Industry View

Hugo WAETERSCHOOT, Eurometaux

 REACH Delivery–Instrument for Supply Chain Communication

Malcolm CARROLL, REACH Delivery

 Quality of registration dossiers: status and actions

Javier SÁNCHEZ, ECHA

 REACH & Articles

Martina KUBÁŇOVÁ, Ekotoxikologicke centrum

 

 REACH Registration Consequences

Jean-Christophe DEWART, CEFIC

 eSDS and Exposure Scenarios - ECHA perspective

Laura WALIN, ECHA

 The Industry View & Practical Experiences

Christian GRÜNDLING, FCIO

 Challenges with regard to the communication in the supply chain

Ophélie ROBLOT, Fecc

 Coordinated REACH/CLP enforcement actions in the EU

Eugen ANWANDER, Institute for Environment & Food Safety

 Restrictions—Metals Industry View

Hugo WAETERSCHOOT, Eurometaux

 REACH inspections—Experiences of ČIŽP

Jan SPONAR, ČIŽP

 

Distributors’ practical experiences on inspections

Ophélie ROBLOT, Fecc

 

 

 


Conference Contaminated sites, Bratislava 2012

Conference Contaminated sites 2012 in Bratislava was held for the fifth time (June 20-22,2012) under the auspices of the Ministry of Environment of the Slovak Republic and the Ministry of Environment of the Czech Republic.

Lectures presented you can find below:

DAY 1

DAY 2

European regulations concerning contaminated site management and status of the directive for soil protection

Dominique Darmendrail

Zdravotné riziko obyvateľov Východného Slovenska z expozície polychlórovaným bifenylom

Tomáš Trnovec, Ľubica Palkovičová

20 rokov rakúskeho Zákona o sanácii environmentálnych záťaží – skúsenosti a výhľad pre Slovensko


Bernhard Hager

Posúdenie rizík znečisťujúcich látok v pôdach a sedimentoch z pohľadu dostupnosti nových limitných hodnôt DNEL/DMEL a PNEC

Martin Murín, Miroslava Hrivnáková

Staré ekologické záťaže v ČR - vývoj 2011-2012


Richard Přibyl

Skládky odpadov zo sulfonačnej rafinácie olejov, gudróny – vzorkovanie, analýzy a možnosti spracovania

Daučík P., Hájeková E., Hudec P., Hadvinová M., Rosevák M.

Environmentálne záťaže - proces ich prieskumu a odstraňovania na Slovensku

Vlasta Jánová

Kaznějov – Stará ekologická záťaž z chemickej výroby


Jan Bartoň, Jakub Štefečka, Milan Čáslavský

Možnosti podpory plošnej inventarizácie kontaminovaných miest interpretáciou multi– a hyperspektrálneho snímkovania

Lenka Jirásková, Jana Petruchová

Sanácia environmentálnej záťaže v areáli terminálu SLOVNAFT,a.s. Hronský Beňadik

Anton Auxt, Kristián Ingár, Marianna Šuchová

Characterization of human health risks by site-specific exposure assessment and risk analysis to Austria

Markus Ausserleitner

Stabilizácia zemín in—situ jeden z cenovo efektívnych spôsobov sanácie kontaminovaných zemín

Zuzana Meszárosová, Radovan Masiar, Pavol Tupý

Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia

Anna Patschová

Skúsenosti s použitím nulmocného nanoželeza pre sanácie

Lenka Lacinová a kol.

Analýza rizika


Želmíra Greifová

Pokročilé "in situ" bioremediácie: Hierarchia výberu technológií

Katarína Dercová

Národná inventarizácia kontaminovaných miest (NIKM)


Zdeněk Suchánek, Roman Bukáček, Jaroslav Řeřicha

Využitie in situ chemickej oxidácie pre sanáciu kontaminovaných lokalít

Pavel Mašín, Eliška Turková

Riziko, zodpovednosť a povinnosti nadobúdateľov a vlastníkov kontaminovaných pozemkov

Annamaria Tóthová

Porovnání metod chemické oxidace a chemické redukce pro degradaci izomerů HCH a DDT

Ljuba Zídková, Eliška Turková, Costel Bumbac, Cristiana Cosma

PCB absolete Pesticides and Filter dust (dioxins)


Christoph Rittersberger

Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží

Katarína Paluchová, Erich Pacola, Jaromír Helma, Alena Vengrinová

Pesticide Management in the Former Soviet UnionKevin Helps

Porovnanie procesov a účinnosti sanácie podzemných vôd kontaminovaných chlorovanými ethenmi pomocou procesov BRD a NZVI v lokalite Olšany u Prostějova

Musil Vojtěch

Aktuálny stav riešenia environmentálnych záťaží SPP, a.s.


Robert Kopný

Sanácia starej ekologickej záťaže bývalého distribučného skladu PHM SLOVNAFT a.s. v Pozdišovciach

Chovanec Ján

Znalostná a experimentálna podpora sanačných technológií


Jiří Mikeš

Výber analytických metód pre stanovenie anorganických a organických zložiek v environmentálnych zložkách

Augustín Majchrák

 

Redukcia Cr6+ nanoželezom a testovanie nových typov nanoželeza

Petr Parma

 

 


REACH Conference 2012


REACH Conference 2012 in Bratislava was held for the sixth time (April 16-18,2012) combining lecturers and participants from different sectors of industry, authorities, experts and other stakeholders.

Lectures presented you can find below:

Day 1

Day 2

Day 3

REACH & CLP Basics

Martin Murín

Chemical Safety Assessmnet / Report - Requirements and Scope

Martin Murín

Role of Chemical Distributors and Downstream Users in REACH & CLP

Uta Jensen-Korte

REACH & CLP Implementation Status

Robert Lindenthal

Testing strategy for 2013 Deadline

David Esdaile

Task Force on REACH - Tasks, Actions and Recommendations for the Automotive Industry

Timo Unger

Activities of CCHLP based on the Chemical Law (No. 67/2010) and Respective European Legislation

Ján Čepček

REACH & CLP - Practical Experiences of the Austrian Chemical Industry

Christian Gründling

Update of REACH Activities from the Downstream User's View

Martin Drozd

REACH at a Glance - Lessons Learned

Kevin Pollard

CLP - Industry View

Uta Jensen-Korte

REACH Implementation and It's Effects in a Production Plant

Martin Murín

REACH Implementation - Chemical Industry View

Mercedes Viñas

Authorisation Process - Metal Industry View

Hugo Waeterschoot

Safety Data Sheets - Instrument for Supply-Chain Communication

Anita Hillmer

REACH Registratin 2013 Deadline

Kevin Pollard

SVHC & Authorisation - Challanges for DUs

Petra Kralova
REACH Registration - Tools

Mercedes Viñas

REACH & CLP Enforcement

Robert Lindenthal

SIEFs and Lead Registrants - What Works and what doesn't Work

Sandra Carey

REACH & CLP Enforcement

Eugen Anwander

SIEFs - Lessons Learned from 2010 Deadline

Jan Mervart

Restrictions - Metal Industry View

Hugo Waeterschoot

Global Product Strategy

Silvia Surová

REACH & Articles

Martina Kubáňová

e-SDS, Exposure Scenarios and New Exposure Limits - Implications for DUs

Alena Pilváňová
Martin Murín

 

 

 


REACH Conference 2011


REACH Conference 2011 in Bratislava was held for the fifth time (May 23-24,2011) combining lecturers and participants from different sectors of industry, authorities, experts and other stakeholders.

Lectures presented you can find below:

 

 

 

DAY 1

DAY 2

Reach & CLP Basics

Martin Murín, ETC

PNEC, DNEL, DMEL - Limit Values

Ľubica Palkovičová, SMU

Reach Implementation Status

Robert Lindenthal, EC DG ENTR, REACH Unit

Testing Strategies for Obtaining Feasible DNELs and PNECs

Norbert Bornatowicz, Seibersdorf Labor

Registrations of Chemicals - lessons learned

Jan Mervart, DEZA

E-SDS and Exposuer Scenarios

Alena Pilváňová, ETC

Prepare for 2013 Deadline

Leo Heezen, CEFIC

Supply Chain Communication, e-SDS, XML Standard and Use of Standard phrases

Leo Heezen, CEFIC

Chemical Registration in South Korea and China

Moonsun Ryu, KTR

The Role Of chemical Distributors in REACH & CLP

Uta Jensen-Korte, FECC

CLP Industry View

Uta Jensen-Korte, FECC

EU Roll-out of Global Product Strategy

Leo Heezen, CEFIC

Authorisation / Restrictions

Robert Lindenthal, EC DG ENTR, REACH Unit

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - A Brominated Flame Retardant of High Concern

Allan Astrup Jensen, Nordic Institute of Product Sustainability

Authorisation of Chemickals - Challenges

Jan Mervart, DEZA

REACH & CLP - Practical Experiences of Austrian Chemical industry

Christian Gründling, FCIO

Requirements for Substances in Articles

Martina Kubáňová, ETC

Chemical Safety Assassment / Report - Requirements and Scope

Martin Murín, ETC

Intermediates and Strictly Controled Conditions

Leo Heezen, CEFIC

REACH & CLP Enforcement

Robert Lindenthal, EC DG ENTR, REACH Unit

 

 

 


 

REACH Conference 2010


REACH conference was held in Bratislava for the fourth time with the participation of invited experts and representatives from different sectors of industry, the European institutions, government and representatives of other stakeholders.

This time the conference took place at the time of full implementation of REACH and close to CLP deadline for notifying – 3.1. 2011. This year we were focused primarily on the REACH Regulation and the CLP implementation in small and medium enterprises.


Lectures:

 

DAY 1

DAY 2

DAY 3

REACH Legislation Basics

Ms. Edita Nováková

Chemicals Registration in South Korea and China

Mr. Moonsun RYU

Chemical Safety Assessment / Report ‒ Requirements and Scope

Mr. Martin Murín

REACH Implementation Status

Mr. Robert Lindenthal

IT Tools ECHA

Ms. Silja Pietikäinen

DNEL/DMEL ‒ Basic Rules

Ms. Lubica Palkovičová

Registration of Chemicals, Dossiers Development and Submission to ECHA

Ms. Silja Pietikäinen

Latest Developments and Recommendations for Industry

Mr. Leo Heezen

Industry Tools to Support the REACH Process

Mr. Leo Heezen

Communication in SIEFs, Data Sharing, Dossier Preparation

Mr. Leo Heezen

ICCA GPS program and what to do when you do a REACH registration

Mr. Leo Heezen

REACH: the Downstream Userʼs Viewpoint – Challenges and Beyond

Mr. István Murányi

REACH Implementation AGROFERT Holding a.s.

Mr. Jan Mervart

Standard Information Requirements for Physico-chemical, Toxicological and Eco-toxicological Properties

Mr. Norbert Bornatowicz

Downstream Users Obligations

Ms. Petra Králová

Interaction Between Registrants and Downstream Users During the Registration Process: Practical Implementation in the Tyre and Rubber Industry

Mr. Lorenzo Zullo

Filling Data Gaps by Non-Testing Methods

Mr. Bob Diderich

Expierence with REACH Implementation in KIA Motors Slovakia

Mr. Martin Drozd

CLP Regulation

Overview about the legislation; C&L notification

Mr. Christian Gründling

Authorisation, Candidate List, Annex XIV and Consequences

Mr. Robert Lindenthal

 

 

REACH Enforcement ‒ State of the Art

Mr. Robert Lindenthal

 

Information concerning actual seminars, training courses and conferences: www.reachtraining.eu

REACH Conference Bratislava 2009 25—26 June, 2009

REACH Conference in Bratislava is was organized for the third time combining lecturers and participants from different sectors of industry, authorities, experts and other stakeholders.

This time the conference was organized in the period of full implementation of REACH legislation. Registration of high-volume and very hazardous chemicals is on-going in full speed. Candidate list of SVHC chemicals was published and new duties for producers and importers of articles is now reality.

Day 1

Day 2

1. ECHA 2 years of operation

1. REACH Registration Joint and Individual Dossiers

2. REACH – Implementation on MS Level

2. Filling data gaps by non-testing Methods

3. REACH- Experiences and consequences Industry perspective

3. Environmental Hazard Assessment & PBT/vPvB Assessment

4. SIEF progress after the end of pre-registration period

4. Supply Chain communication

5. Regulation CLP

5. Chemical Safety Report and Exposure Scenarios

6. Harmonisation of Classification & Labelling

6. Generic and Specific Exposure scenarios

7. Substances, mixtures, articles

7. REACH ENFORCEMENT

8. Authorisation under REACH

 

9. Registration-SIEF formation and datasharing

 

International Conference

"Contaminated sites Bratislava 2009"

 

was held on June 15-17, 2009 in Bratislava, Slovakia. The conference was organized under the auspices of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic and Ministry of the Environment of the Czech Republic.

 

 

Day 1

Day 2

Day 3

1. Recent updates on the Soil Thematic Strategy of the EU

1. Heavy Metals Contamination of the River Sediments at the historical mining and smelting areas

1. UNIDO: Expanding POPs Programme through Environmentally Sound Management of Contaminated Sites

2. Legislation and Policy of EU concerning Protection of the Environment

2. Spatial modelling of contamination in a catchment area impacted by mining: a case study for the Recsk Copper Mines, Hungary

2. Protocol on POPs to the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution (CLRTP)

3. Soil Framework Directive, Chapter III – soil contamination: Proposed measures to implement in legislation of EU Member States.

3. Actual soil pollution with magnesium in Hačava and Jelšava - Lubeník regions

3. Czech republic - inventory of sites contaminated with persistent organic pollutants

4. Contaminated Land Management Policy Development in Europe: Situation, Aims and proposal of a new concept

4. Impacts of the Abandoned Smolník Deposit (Slovakia) on Environment

4. Characterization and remediation of pcb-contaminated sediments

5. Old environmental contamination in the EC legal system – New developments

5. Evaluating the risk posed by contaminated sites to groundwater and surface water systems

5. Selected Persistent Organic Pollutants (POPs) in Bed Sediments of the Water Reservoirs in Slovakia: concentrations and source identification

6. Contaminated Sites in Slovakia – Current Status and Future Prospects

6. Survey of Pollution and Risk Assessment in the Process of Removal of Old Ecological Loads

6. Approach to Assessment of Health Risk to Human Population Living in the PCB-polluted Eastern Slovakia

7. Progress in contaminated land management in CR

7. Conceptual models for landfills in region of Western Carpathians

7. Characterization of the soil bacterial cenosis at a dismissed industrial site highly contaminated by alkyl lead

8. “Contaminated site management 2010” Developing a corporate vision and policy-science integration to practical implementation in Austria

8. Enhanced attenuation of chlorinated solvents with ethanol and nonionic surfactant

8. In Situ Chemical Oxidation (ISCO): Fundamentals and Applications in Europe

9. Výběr území pro testování metodiky inventarizace kontaminovaných míst v České republice

9. The Remediation of La Floridienne at the Kluizendok, Port of Ghent, Belgium

9. Bioremediation of endocrine disruptors, especially phthalates

10. Role of background values in assessment of environmental impacts on surface water and groundwater plnenia

10.Modelling of contaminant transport and transformations in groundwater

10.Oil based engineered carbon sources for Enhanced Natural Attenuation (Reductive Dechlorination): CAP18 and CAP18ME

 

11.Biofiltration permeable reactive barriers - effective remedial approach for contaminated industrial sites

 

 

12.The Remediation of the Acid Tar Lagoons for Total Belgium in Rieme-Ertvelde, Port of Ghent, Belgium

 

 

13.Recognition of hazards of the contaminated water movement by borehole logging methods in Vojany (Slovakia)

 

Contaminated Sites, Bratislava 2008

The first International conference "Contaminated Sites, Bratislava 2008" was held on June 16-18, 2008 in Bratislava, under the auspices of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic and the Ministry of the Environment of the Czech Republic.
It was focused on the issue of the environmental contamination and burdens, like Industrial sites, railway yards, municipal and dangerous waste landfills, stores for fuel, dangerous substances, pesticides, contaminated military sites, mining activities, leakage of organic and inorganic pollutants into the soil, rocks and water.
Senior representatives of EU member countries and non-EU countries in charge of formation and implementation of relevant legislation, representatives of Research Centres, Universities and leading companies participated at this conference as well. At this conference totally participated experts from 19 countries worldwide (Europe, Asia, N. America).
The conference organizers was hereby formally joining the “International Year of the Planet Earth” initiative.

Lectures for download:

Strategies, Legislation, Methodologies

Research, Development

PCBs Contamination, Destruction Technologies

Soil Thematic Strategy of EU

Criteria for Identification of Soil Contamination

The Stockholm Convention on POPs

Support of Environmental Policies in Europe

Modeling of Transport and Tranformation

Health Effects of PCBs

Management of Contaminated Sites in SR

 

 


ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification