Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
EN
  • Online Registrations

Announcement

ATTENTION! Karty bezpečnostných údajov31 May 2018 is the final deadline for substances in range of 1 - 100 tonnes per year. Remaining time:
FacebookTwitterGoogle

Actual info

Call for companies to continue their SIEF cooperation after the deadline

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Read more...
Consider the REACH legislation for the EU's success?

Consider the REACH legislation for the EU's success?
Yes
317  51.5%
No
298  48.5%

Number of Voters  :  615
First Vote  :  Monday, 04 July 2011 05:25
Last Vote  :  Tuesday, 02 April 2019 17:40

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification