Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
O spoločnosti Partneri
Partneri

KTR (Korea Testing & Research Institute), je nezisková organizácia v rámci Ministerstva hospodárstva v Južnej Kórei (Ministry of Knowledge of Economy in Korea)


HDTS Chemicals Inc.HDTS Chemicals bola založená s cieľom pomôcť zahraničným výrobcom chemikálií riadiť predaj a marketing v Kanade v kontexte kanadského zákona o ochrane životného prostredia (CEPA) a konkrétne NSA (New Substances Notification Regulations - NSNR).

 

ToxSci Advisors LogoToxSci Advisors ponúka paletu poradenských služieb v oblasti toxikológie, hodnotenia rizík a podpory navrhnutých tak, aby pomohli vašej spoločnosti splniť jej požiadavky. Poskytujú tiež vlastné riešenia prispôsobené vám - vášmu odvetviu, vašej kultúre, vašim jedinečným výzvam.

 

GEOtest Brno, a.s. GEOtest Brno už štyridsať rokov úspešne pôsobí v oblasti ochrany životného prostredia, sanácii, hydrogeológie, inžinierskej geológie a geotechniky.

 

hameln hameln rds, a.s., ako súčasť nemeckého farmaceutického koncernu hameln group gmbh, ponúka svojim zákazníkom reťazec služieb v oblasti biotechnológie, biomedicínskeho inžinierstva, vývoja a výroby liekov, skúmania účinnosti a bezpečnosti liekov.

 

Ing. Peter Šturcel - GEOKART ponúka kvalitné, spoľahlivé a hlavne flexibilné služby  v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie. Súčasne ponúkame aj poradenské a konzultačné služby vykonávané autorizovanými geodetmi.

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification