Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Otázky a odpovede ECHA Q&A

Európska chemická agentúra (ECHA) zverejnila na svojich stránkach otázok a odpovedí stanovisko pre vyjasnenie povinností následných užívateľov zlúčenín šesťmocného chrómu (Chromium VI) po dátume zákazu (sunset date) ktorý pripadá na 21. september 2017.

Čítať celý článok...
Kandidátsky zoznam

ECHA aktualizovala Kandidátsky zoznam SVHC: momentálne zahŕňa 155 látok. (16.6.2014)
Kompletný Kandidátsky zoznam môžete nájsť TU

Názov látky Číslo CAS Číslo EC Dátum zaradenia
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear 271-093-5 68515-50-4 16.6.2014
Sodium perborate; perboric acid, sodium salt 239-172-9;
234-390-0
- 16.6.2014
Sodium peroxometaborate 231-556-4 7632-04-4 16.6.2014
Cadmium chloride 233-296-7 10108-64-2 16.6.2014
Cadmium chloride 233-296-7 10108-64-2 16.6.2014
Trixylyl phosphate 246-677-8 25155-23-1 16.6.2014
Disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (C.I. Direct Black 38) 217-710-3 1937-37-7 16.6.2014
Imidazolidine-2-thione; (2-imidazoline-2-thiol) 202-506-9 96-45-7 16.6.2014
Lead di(acetate) 206-104-4 301-04-2 16.6.2014
Dihexyl phthalate 201-559-5 84-75-3 16.6.2014
Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28) 209-358-4 573-58-0 16.6.2014
Cadmium 231-152-8 7440-43-9 20.6.2013
4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof] - - 20.6.2013
Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO) 223-320-4 3825-26-1 20.6.2013
Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) 206-397-9 335-67-1 20.6.2013
Dipentyl phthalate (DPP) 205-017-9 131-18-0 20.6.2013
Cadmium oxide 215-146-2 1306-19-0 20.6.2013
Pyrochlore, antimony lead yellow 232-382-1 8012-00-8 19.12.2012
6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine) 204-419-1 120-71-8 19.12.2012
Henicosafluoroundecanoic acid 218-165-4 2058-94-8 19.12.2012
Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] [The individual isomers [2], [3] and [4] (including their cis- and trans- stereo isomeric forms) and all possible combinations of the isomers [1] are covered by this entry] 247-094-1,
243-072-0,
256-356-4,
260-566-1
25550-51-0,
19438-60-9,
48122-14-1,
57110-29-9
19.12.2012
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1], cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2], trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] [The individual cis- [2] and trans- [3] isomer substances and all possible combinations of the cis- and trans-isomers [1] are covered by this entry] 201-604-9,
236-086-3,
238-009-9
85-42-7,
13149-00-3,
14166-21-3
19.12.2012
Dibutyltin dichloride (DBTC) 211-670-0 683-18-1 19.12.2012
Lead bis(tetrafluoroborate) 237-486-0 13814-96-5 19.12.2012
Lead dinitrate 233-245-9 10099-74-8 19.12.2012
Silicic acid, lead salt 234-363-3 11120-22-2 19.12.2012
4-Aminoazobenzene 200-453-6 60-09-3 19.12.2012
Lead titanium zirconium oxide 235-727-4 12626-81-2 19.12.2012
Lead monoxide (lead oxide) 215-267-0 1317-36-8 19.12.2012
o-Toluidine 202-429-0 95-53-4 19.12.2012
3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine 421-150-7 143860-04-2 19.12.2012
Silicic acid (H2Si2O5), barium salt (1:1), lead-doped, [with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for ’toxicity for reproduction’ Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD); the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008] 272-271-5 68784-75-8 19.12.2012
Trilead bis(carbonate)dihydroxide 215-290-6 1319-46-6 19.12.2012
Furan 203-727-3 110-00-9 19.12.2012
N,N-dimethylformamide 200-679-5 68-12-2 19.12.2012
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated [covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues] - - 19.12.2012
4-Nonylphenol, branched and linear [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof] - - 19.12.2012
4,4'-methylenedi-o-toluidine 212-658-8 838-88-0 19.12.2012
Diethyl sulphate 200-589-6 64-67-5 19.12.2012
Dimethyl sulphate 201-058-1 77-78-1 19.12.2012
Lead oxide sulfate 234-853-7 12036-76-9 19.12.2012
Lead titanium trioxide 235-038-9 12060-00-3 19.12.2012
Acetic acid, lead salt, basic 257-175-3 51404-69-4 19.12.2012
[Phthalato(2-)]dioxotrilead 273-688-5 69011-06-9 19.12.2012
Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; DecaBDE) 214-604-9 1163-19-5 19.12.2012
N-methylacetamide 201-182-6 79-16-3 19.12.2012
Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitrophenol) 201-861-7 88-85-7 19.12.2012
1,2-Diethoxyethane 211-076-1 629-14-1 19.12.2012
Tetralead trioxide sulphate 235-380-9 12202-17-4 19.12.2012
N-pentyl-isopentylphthalate - 776297-69-9 19.12.2012
Dioxobis(stearato)trilead 235-702-8 12578-12-0 19.12.2012
Tetraethyllead 201-075-4 78-00-2 19.12.2012
Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 19.12.2012
Pentacosafluorotridecanoic acid 276-745-2 72629-94-8 19.12.2012
Tricosafluorododecanoic acid 206-203-2 307-55-1 19.12.2012
Heptacosafluorotetradecanoic acid 206-803-4 376-06-7 19.12.2012
1-bromopropane (n-propyl bromide) 203-445-0 106-94-5 19.12.2012
Methoxyacetic acid 210-894-6 625-45-6 19.12.2012
4-methyl-m-phenylenediamine (toluene-2,4-diamine) 202-453-1 95-80-7 19.12.2012
Methyloxirane (Propylene oxide) 200-879-2 75-56-9 19.12.2012
Trilead dioxide phosphonate 235-252-2 12141-20-7 19.12.2012
o-aminoazotoluene 202-591-2 97-56-3 19.12.2012
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear 284-032-2 84777-06-0 19.12.2012
4,4'-oxydianiline and its salts 202-977-0 101-80-4 19.12.2012
Orange lead (lead tetroxide) 215-235-6 1314-41-6 19.12.2012
Biphenyl-4-ylamine 202-177-1 92-67-1 19.12.2012
Diisopentylphthalate 210-088-4 605-50-5 19.12.2012
Fatty acids, C16-18, lead salts 292-966-7 91031-62-8 19.12.2012
Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) 204-650-8 123-77-3 19.12.2012
Sulfurous acid, lead salt, dibasic 263-467-1 62229-08-7 19.12.2012
Lead cyanamidate 244-073-9 20837-86-9 19.12.2012
?,?-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) [with ? 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] 229-851-8 6786-83-0 18.6.2012
N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline (Michler’s base) 202-959-2 101-61-1 18.6.2012
1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (ß-TGIC) 423-400-0 59653-74-6 18.6.2012
Diboron trioxide 215-125-8 1303-86-2 18.6.2012
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme) 203-977-3 112-49-2 18.6.2012
4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol [with ? 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] 209-218-2 561-41-1 18.6.2012
Lead(II) bis(methanesulfonate) 401-750-5 17570-76-2 18.6.2012
Formamide 200-842-0 75-12-7 18.6.2012
[4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3) [with ? 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] 208-953-6 548-62-9 18.6.2012
1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 203-794-9 110-71-4 18.6.2012
[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) [with ? 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)] 219-943-6 2580-56-5 18.6.2012
1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) 219-514-3 2451-62-9 18.6.2012
4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone (Michler’s ketone) 202-027-5 90-94-8 18.6.2012
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 205-426-2 140-66-9 19.12.2011
N,N-dimethylacetamide 204-826-4 127-19-5 19.12.2011
Phenolphthalein 201-004-7 77-09-8 19.12.2011
Lead diazide, Lead azide 236-542-1 13424-46-9 19.12.2011
Lead dipicrate 229-335-2 6477-64-1 19.12.2011
1,2-dichloroethane 203-458-1 107-06-2 19.12.2011
Calcium arsenate 231-904-5 7778-44-1 19.12.2011
Dichromium tris(chromate) 246-356-2 24613-89-6 19.12.2011
2-Methoxyaniline; o-Anisidine 201-963-1 90-04-0 19.12.2011
Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5 19.12.2011
Arsenic acid 231-901-9 7778-39-4 19.12.2011
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate 234-329-8 11103-86-9 19.12.2011
Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline 500-036-1 25214-70-4 19.12.2011
Lead styphnate 239-290-0 15245-44-0 19.12.2011
Trilead diarsenate 222-979-5 3687-31-8 19.12.2011
Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres - are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight - - 19.12.2011
Bis(2-methoxyethyl) phthalate 204-212-6 117-82-8 19.12.2011
Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres - are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium and silicon are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm) c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight - - 19.12.2011
Bis(2-methoxyethyl) ether 203-924-4 111-96-6 19.12.2011
2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline 202-918-9 101-14-4 19.12.2011
Cobalt dichloride 231-589-4 7646-79-9 2011/06/20
- 2008/10/28
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich 276-158-1 71888-89-6 20.6.2011
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters 271-084-6 68515-42-4 20.6.2011
Strontium chromate 232-142-6 7789-06-2 20.6.2011
1-Methyl-2-pyrrolidone 212-828-1 872-50-4 20.6.2011
1,2,3-Trichloropropane 202-486-1 96-18-4 20.6.2011
2-Ethoxyethyl acetate 203-839-2 111-15-9 20.6.2011
Hydrazine 206-114-9 302-01-2,
7803-57-8
20.6.2011
Cobalt(II) diacetate 200-755-8 71-48-7 15.12.2010
Cobalt(II) sulphate 233-334-2 10124-43-3 15.12.2010
2-Ethoxyethanol 203-804-1 110-80-5 15.12.2010
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers. Names of the acids and their oligomers: Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid. 231-801-5,
236-881-5
7738-94-5,
13530-68-2
15.12.2010
2-Methoxyethanol 203-713-7 109-86-4 15.12.2010
Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 15.12.2010
Cobalt(II) carbonate 208-169-4 513-79-1 15.12.2010
Cobalt(II) dinitrate 233-402-1 10141-05-6 15.12.2010
Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 15.12.2010
Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9 15.12.2010
Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate 235-541-3 12267-73-1 18.6.2010
Ammonium dichromate 232-143-1 7789-09-5 18.6.2010
Boric acid 233-139-2,
234-343-4
79-01-6 18.6.2010
Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3 18.6.2010
Disodium tetraborate, anhydrous 215-540-4 1303-96-4,
1330-43-4,
12179-04-3
18.6.2010
Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6 18.6.2010
Acrylamide 201-173-7 79-06-1 30.3.2010
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) 215-693-7 1344-37-2 13.1.2010
Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104) 235-759-9 12656-85-8 13.1.2010
Anthracene oil 292-602-7 90640-80-5 13.1.2010
2,4-Dinitrotoluene 204-450-0 121-14-2 13.1.2010
Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction 295-275-9 91995-15-2 13.1.2010
Anthracene oil, anthracene-low 292-604-8 90640-82-7 13.1.2010
Tris(2-chloroethyl)phosphate 204-118-5 115-96-8 13.1.2010
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 13.1.2010
Lead chromate 231-846-0 7758-97-6 13.1.2010
Anthracene oil, anthracene paste 292-603-2 90640-81-6 13.1.2010
Pitch, coal tar, high temp 266-028-2 65996-93-2 13.1.2010
Anthracene oil, anthracene paste,distn. lights 295-278-5 91995-17-4 13.1.2010
Lead hydrogen arsenate 232-064-2 7784-40-9 28.10.2008
Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7 85-68-7 28.10.2008
Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7 28.10.2008
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) 201-329-4 81-15-2 28.10.2008
Diarsenic trioxide 215-481-4 1327-53-3 28.10.2008
Bis(tributyltin)oxide (TBTO) 200-268-0 56-35-9 28.10.2008
Triethyl arsenate 427-700-2 15606-95-8 28.10.2008
Diarsenic pentaoxide 215-116-9 1303-28-2 28.10.2008
Sodium dichromate 234-190-3 7789-12-0,
10588-01-9
28.10.2008
Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2 28.10.2008
4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4 101-77-9 28.10.2008
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) 287-476-5 85535-84-8 28.10.2008
Anthracene 204-371-1 120-12-7 28.10.2008
Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified: Alpha-hexabromocyclododecane Beta-hexabromocyclododecane Gamma-hexabromocyclododecane 247-148-4,
221-695-9
84-74-2 28.10.2008

Kandidátsky zoznam je dostupný na stránkach ECHA. V zmysle legislatívy REACH po zverejnení v Kandidátskom zozname budú látky zhodnotené s cieľom určiť, či tieto látky budú tiež zaradené do Autorizačného zoznamu (Príloha XIV Nariadenia REACH).


Spoločnosti môžu mať legislatívne určené povinnosti vyplývajúce zo zverejnenia látok v kandidátskom zozname, pričom sa jedná o látky ako také, látky v zmesiach alebo vo výrobkoch.

Výrobcovia a dovozcovia majú 6 mesiacov od zverejnenia, aby notifikovali použitie v ECHA (do 19.6.2012, pokiaľ sú splnené obe ďalej uvedené
podmienky:

  • Látka sa nachádza vo výrobkoch v množstvách presahujúcich 1 tonu na výrobcu / dovozcu za rok;
  • Látka sa nachádza vo výrobkoch v koncentrácii 0,1% hmotnostných a viac;


Z uvedeného sa uplatňujú výnimky pokiaľ látka je už registrovaná pre dané použitie, alebo pokiaľ môže byť vylúčená expozícia.

Ďalšie informácie môžete nájsť na stránkach ECHA:

http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/a5533137-4976-4054-b8e8-da4a5b3dd623

Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo zaradenia látky do Kandidádskeho zoznamu:

http://echa.europa.eu/candidate-list-obligations

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification