Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP).

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 
REACH SIEF
SIEF

Aktívny účastník vo fóre SIEF

SIEF – fórum na výmenu informácií sa zriaďuje na umožnenie zdieľania informácií, zabránenie duplicite štúdií a v prípade potreby dosiahnutie dohody o klasifikácii a označovaní. SIEF je utvorený, keď sa potenciálni registrujúci látky uvedenej v zozname pred-registrácií dohodnú, že vyrábajú alebo dovážajú látku, ktorá je dostatočne podobná na to, aby mohlo dôjsť k platnému spoločnému predloženiu údajov.

Čo je dôležite?

Ak chcete zaregistrovať látku do 1. decembra 2010, musíte sa do fóra zapojiť teraz.

Všetci registrujúci sú zo zákona povinní pripojiť sa do Fóra na výmenu informácií o látkach (SIEF).

Aktívna účasť znamená komunikáciu s inými účastníkmi fóra SIEF. Svoje aktivity v rámci fóra SIEF si zaznamenávajte, aby ste v prípade potreby mohli preukázať, že ste sa aktívne zúčastňovali.

Účastníci fóra SIEF musia vymenovať hlavného registrujúceho, ktorý predloží spoločnú registračnú dokumentáciu. Spoločné predloženie obsahuje hlavnú časť technickej dokumentácie vrátane klasifikácie a označenia látky, (podrobné) zhrnutia štúdií a v prípade potreby návrh ďalšieho testovania.

Hlavní registrujúci

  • mali by čo najskôr informovať agentúru ECHA o svojom vymenovaní, aby mohli využívať on-semináre (tzv. webináre) a poradenstvo
  • konajú ako kontaktná osoba pre registrujúcich iných látok, ktorí chcú prevziať údaje („read across“) o látke pre svoju vlastnú látku

 Váš status v rámci fóra SIEF môžete zmeniť

Ak sa rozhodnete odložiť registráciu alebo nepotrebujete registrovať, môžete zmeniť váš status vo fóre SIEF z aktívny na neaktívny. Urobiť tak môžete pomocou elektronického nástroja REACH IT.

 Dalšie informácie nájdete v dokumentoch ECHA:

SIEF – Hlavné zásady
Začíname na fóre SIEF – dobré rady

 

Naspäť na: Zavádzanie systému REACH 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification