Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP).

Čítať celý článok...


REACH registrace - praktický seminář 24.5.2017

Praha-Průhonice 24.5, 2017
Prosím, vyplňte on-line registrační formulář nebo pošlete registraci e-mailem na: conference@ekotox.cz Ing. Marta Zabloudilová
Název společnosti:
IČ:

DIČ:

Příjmení:
Jméno:
Titul :
Adresa :

Město :

PSČ (### ##):

E-mail :
Tel. :

Registrace pro "REACH registrace - praktický seminář školení 24.5.2017"
Registrační poplatek 1 den (bez účasti na REACH konferenci 2017)
4050,00.- Kč bez DPH (4900,50.- Kč s DPH)
Zúčastním se
Registrační poplatek 1 den (účast na REACH konferenci 2017)
0,00.- Kč bez DPH (0,00.- Kč s DPH)
Zúčastním se


Registration fees - includes refreshments and lunch, lectures, workshop proceedings, participation. / Registrační poplatek zahrnuje účast na konferenci pro 1 osobu, dokumentace, oběd a občerstvení / Opłata rejestracyjna obejmuje uczestnictwo w konferencji dla jednej osoby, z pełną dokumentacją, lunch i napoje. / Registračný poplatok zahŕňa účasť na konferencii pre jednu osobu, plnú dokumentáciu, obed a občerstvenie.
The fee for bank transfer shall be borne by the payer.

Payment by bank transfer
Raiffeisen BANK, Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4
IBAN.: CZ3955000000007356011001


You are welcome to register more than one participant per organization: Discount—up to 25%, please contact us / Zapraszamy do zarejestrowania więcej niż jednego uczestnika na organizację: Rabat-do 25%, skontaktuj się z nami / Pri registrácii viac ako jedného účastníka z organizácie využite zľavu až 25%, prosíme kontaktujte nás :


Registrator:
Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Traťová 1, 619 00 Brno—Horní Heršpice,
Czech republic


Tel./Fax: (+420)513 035 888
E-mail: conference(at)ekotox.eu
www.reachconference.eu

Enter the security code to verify / Wpisz kod zabezpieczający / Zadajte verifikačný kód :   

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification