Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP).

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 

PageRank ikona zdarma

Užitočné adresy
Useful links
Položiek na stránku 
1   Link   European Chemicals Agency (ECHA) 6107
2   Link   e-ChemPortal 5780
3   Link   European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 4533
4   Link   European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) 4900
5   Link   European Environment Agency (EEA) 4413
6   Link   European Medicines Agency (EMA) 4524
7   Link   European Food Safety Authority (EFSA) 4498
8   Link   European Fisheries Control Agency (CFCA) 4658
9   Link   European Commission - DG Enterprise 5020
10   Link   European Commission - DG Environment 4946
11   Link   Joint Research Centre (JRC) 4712
12   Link   Official Journal of the European Union, EUR-Lex 4811
13   Link   CEFIC 4968
14   Link   Hameln 4214
15   Link   PlasticPortal.eu 4673

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification